Kungsmadskolans UF- sida är inne i en ombyggnadsfas. Vi får se hur mycket vi hinner med innevarande läsår.

Hur vi arbetat tidigare läsår har du möjlighet att läsa via bifogad länk

Om – pedagogisk koppling läsår 2016/17