Välkommen till sajten som berättar mer om Kungsmadskolans UF-företagare och annat som kan tänkas inspirera dig som driver eller planerar att starta UF-företag. Webbplatsen synliggör Kungsmadskolans UF-företagare och är tänkt att fungera som en inspirationskälla för dig som vill driva eller redan driver UF-företag.
För innehållet svarar under läsåret 2016/17 flera av oss som är elever på handelsprogrammet på Kungsmadskolan i Växjö.

Kungsmadskolan har tidigare haft en UF-sida som drivits via Googles bloggverktyg Blogger. Denna sida har du möjlighet att besöka på ufkungsmad.blogspot,se

Hösten 2016 startades en ny UF-sida med egen domänadress och med en hel del förändringar baserade på en användar- och läsarundersökning som genomförts av oss som är elever i årskurs tre läsåret 2016/17 och som studerar kursen intern & extern kommunikation på handelsprogrammet. Lär känna oss lite närmare Vi som är projektledare för Kungsmadskolans UF-sida.

Vi är med och tävlar i Webbstjärnan. Mer om hur vi arbetar med denna sida kan du läsa under sidan pedagogisk koppling som författas av oss tillsammans med stöd av vår nuvarande lärare Elisabeth.

 

informationsbladufkungsmad

Informationsblad vi skapat och delat ut för att inspirera årets tvåor inför publiceringen. Vi som arbetat med  informationsbladet ovan heter Alma Andersson, Axel Tränk, Elin Vikefors och Isaac Sunnegårdh. Informationsbladet här under har utformats av Malin Häggblad och Isabella Kronmar.

ufkungsmad