Välkommen till sajten som berättar mer om Kungsmadskolans UF-företagare och annat som kan tänkas inspirera dig som driver eller planerar att starta UF-företag.

Kungsmadskolan har tidigare haft en UF-sida som drivits via Googles bloggverktyg Blogger.

Hösten 2016 startades en ny UF-sida med egen domänadress och med en hel del förändringar baserade på en användar- och läsarundersökning som genomförts av oss som är elever i årskurs tre läsåret 2016/17 och som studerar kursen intern & extern kommunikation på handelsprogrammet.